IRU 10.00

Устройство за отчитане през оптичен интерфейс IRU 10.00

Устройството за отчитане през оптичен интерфейс RFU 35 е предназначено за отчитане на данни от топлоразпределители и радио модули за водомери, снабдени с оптичен интерфейс. Всички топлоразпределители от серия E-ITN 10.7 и E-ITN 30, както и радио модули за водомери E-RM 30 могат да комуникират през оптичен интерфейс.

Описание

Самото отчитане се извършва посредством директен контакт. За отчитане на данните е необходимо да се постави четящата глава на IRU 10 към оптичния диод на устройството (E-ITN или E-RM) и да се натисне бутона. Възможно е да се четат архивирани данни от устройствата.

Капацитета на устройството е 500 записа, като записите са защитени срещу презаписване. Единствено когато данните са прехвърлени към PC чрез специализиран софтуер е възможно да се записва върху старите данни.

Технически данни

Екран

5 разряден LCD екран + 2 специални символа

Интерфейс

Сериен (RS 232 D-SUB9)

Капацитет

500 записа

Захранване

2 x AAA 1,5 / 1,2 V

 

Документация

Размери

IRU 10.00 IRU 10.00