Радио модул E-RM 30

Електронен радио модул E-RM 30 за жилищни водомери

Радио модулът E-RM 30 сканира данните от специално проектиран водомер, обработва ги, записва ги в паметта и предава данните чрез радио сигнал.

Данните, изпратени през радио модула, се отчитат без да е необходимо влизане в апартамента и дори в сградата.E-RM 30 заедно с електронния топлоразпределител E-ITN 30 защитават Вашето лично спокойствие и пестят Вашето време благодарение на дистанционното отчитане.

Отчитане на данни

Антената на E-RM 30 характеризира отличната работоспособност на модула. Благодарение на висококачественият сигнал е възможно да се отчитат данни без влизане в сградата, дори и в случай на монтаж в шахтата на многоетажна сграда. Отчитането на данни се извършва от служител на фирмата за дялово разпределение чрез мобилно радио устройство. Като опция, данните могат да се отчитат и чрез централна система за радио отчитане, инсталирана в сградата.

Потребителски контрол

Всеки потребител може да контролира текущата стойност посредством аналоговия циферблат на водомера.

Защита срещу измами

В сравнение с традиционния водомер, радио модулът E-RM 30 може да разпознае посоката на потока – и така да разкрие манипулация с водомера (неговото обръщане).

Радио модулът може да бъде обезопасен чрез стандартна механична пломба срещу неговото отстраняване от водомера. Радио модулът е снабден с електронна пломба, която Ви позволява да идентифицирате неправомерна манипулация и да запише точната й дата. Информация за такава манипулация се предава в радио телеграмата.

Месечните стойности на потреблението за нормален и обратен поток за последните 12 месеца могат да се прочетат от паметта на радио модула чрез оптичния интерфейс.

Водомерите са изключително защитени срещу въздействието на магнитно поле.

 

 

 

Технически данни

Радио модул E-RM 30

Работна температура

5 до 50oC

Календарни функции

Консумация за последните 12 месеца (едновременно за нормален и обратен поток)

Отчитане на данни

Радио отчитане и оптичен интерфейс

Защита срещу измами

Откриване на обратен поток – модула разкрива посоката на потока

Електронна пломба записва датата на манипулация при демонтиране

Възможност за механично пломбиране на радио модула към водомера

Архивиране на данни

Ежедневно архивиране на измерените стойности заедно с реално време

Контролна функция

Автоматично

Размери

70 x 43 x 69 mm

Захранване

Литиева батерия, 3V

Материал

поликарбонат

Клас на защита

IP64

Механичен клас

B

Електромагнитен клас

E1

 

Радио параметри

Работна честота

868 MHz

Мощност на предаване

< 5mW

Интервал на предаване

8 ms

Обхват на предаване

до 500 m (без влизане в сградата, с допълнителна антена)

Заб.: необходимо е да се взима под внимание, че всички метални части на конструкцията (разпределителни табла, арматура, асансьори и т.н.) могат да окажат негативно влияние на обхвата на радио сигнала.

Кодиране на данни

да

 

Приложение

Радио модулът е предназначен да се използва в комплект с долуописаните водомери Апатор във всяка позиция.

Тип

Студена вода

Топла вода

JS-1,6

JS90-1,6

JS-2,5

JS90-2,5

JS-2,5-G1

JS90-2,5-G1

JS-4

JS90-4

Номинален диаметър

[mm]

15

20

Номинален дебит Q3

[m3/h]

1,6

2,5

4

Максимален дебит Q4

[m3/h]

2

3,125

5

Минимален дебит Q1

[dm3/h]

16/ 32

20/ 40

25/ 50

31,25/ 62,50

40/ 80

50/ 100

Промеждутъчен дебит Q2

[dm3/h]

25,6/ 51,2

32/ 64

40/ 80

50/ 100

64/ 128

80/ 160

Максимална допустима грешка

 

±2 %

±3 %

Максимална работна температура

[0C]

30

90

Максимално работно налягане

 

1,6 MPa (16 bar)

Дължина

[mm]

110

130

Норма на съответствие

 

MID, EN 14154, OIML R49

Клас на точност

MID

R100-H, R50-V

R80-H, R40-V

 

Документация

Размери

Радио модул  E-RM 30 Радио модул  E-RM 30