Топлоразпределител E-ITN 30

Електронен топлоразпределител E-ITN 30 с вграден радио модул

E-ITN 30 е модерен електронен уред, предназначен за радио отчитане на топлинна енергия в сгради с централно топлоснабдяване.

Топлоразпределителят E-ITN 30 използва дву-сензорен измервателен принцип на работа. Единият сензор измерва температурата на радиатора, а вторият сензор измерва стайната температура. Благодарение на това, топлоразпределителят осигурява точно измерване на консумацията единствено и само когато радиатора отделя топлина (т.е. не измерва през лятото).

Отчитане на данни

Благодарение на вграденият радио модул, при отчитане на данни не се изисква присъствието на живущите. Без влизане на непознати в жилището Ви.

Отчитането на данни се извършва от служител на фирмата за дялово разпределение чрез мобилно радио устройство. Като опция, данните от топлоразпределителите и водомерите с радио модул, могат да се отчитат и чрез централна система за радио отчитане, инсталирана в сградата.

Потребителски контрол

Всеки потребител може да контролира текущата стойност по време на настоящ отчетен период и архивираната стойност за минал отчетен период на LCD екран. За по-добра достъпност LCD екрана е разположен отгоре на модерно проектираният топлоразпределител.

  1. Текуща стойност по време на действащ отчетен период
  2. Архивирана стойност за минал отчетен период
  3. Буквено-цифров контролен код
  4. Първата половина на серийния номер на уреда
  5. Втората половина на серийния номер на уреда

Защита срещу измами

Топлоразпределителят E-ITN 30 е снабден с електронна пломба. Тази пломба позволява да се разпознае неправомерна манипулация и да се запише нейната точна дата. Данни за неправомерната манипулация се предават в радио телеграмата.

При термично въздействие, топлоразпределителят се превключва в едно-сензорен режим на работа. Топлоразпределителят се превключва обратно към стандартен дву-сензорен режим на работа след спиране на термичното въздействие.

Стойностите на консумацията и температурите на радиатора за последните 12 месеца могат да се прочетат от паметта на топлоразпределителя през оптичния интерфейс.

Приложение

Топлоразпределител E-ITN 30 е предназначен за инсталиране на едно-тръбни хоризонтални/ вертикални и дву-тръбни отоплителни системи с най-ниска средна проектна температура на топлоносителя ≥ 35oC и най-висока средна проектна температура на топлоносителя ≤90oC.

Технически данни

Измервателен принцип

Дву-сензорен измервателен принцип

Условия за измерване

Температура на сензора за измерване на температурата на радиатора ≥ 23оC

Температурна разлика между температурата на околната среда и средната температура на топлоносителя ≥ 4oC

Номинален фактор К

K=1

Календарни функции

стойност за последната година, за последните 12 месеца: месечна стойност на консумацията;мин., средна и макс. температура на радиатора; брой на отоплителните дни

Екран

5 разряден LCD екран + 2 специални символа

Отчитане на данни

Визуално, радио отчитане и оптичен интерфейс

Защита срещу измами

Непрекъснат контрол на температурата на околната среда, ако е открито термично въздействие, топлоразпределителя се превключва на едно-сензорен режим на работа.

Електронна пломба записва датата на манипулация при демонтиране

Архивиране на данни

Ежедневно архивиране на измерените стойности заедно с реално време

Контролна функция

Автоматично, може да бъде активирана и контролирана от потребителя

Размери

100 x 37 x 33 mm

Захранване

Литиева батерия, 3V

Материал

ABS+PC/ Al-F22

Клас на защита

IP42

Норма за съответствие

EN 834

 

Технически данни на радио модула

Работна честота

868 MHz

Мощност на предаване

< 5mW

Интервал на предаване

8 ms

Обхват на предаване

до 250 m (без влизане в сградата, с допълнителна антена)

Заб.: необходимо е да се взима под внимание, че всички метални части на конструкцията (разпределителни табла, арматура, асансьори и т.н.) могат да окажат негативно влияние на обхвата на радио сигнала.

Кодиране на данни

да

 

Документация

Размери

Топлоразпределител E-ITN 30 Топлоразпределител E-ITN 30