Топлоразпределител E-ITN 10.7

Електронен топлоразпределител E-ITN 10.7

E-ITN 10.7 е дву-сензорен топлоразпределител, предназначен за отчитане на топлинна енергия в сгради с централно топлоснабдяване.

Топлоразпределителят E-ITN 10.7 използва дву-сензорен измервателен принцип на работа. Единият сензор измерва температурата на радиатора, а вторият сензор измерва стайната температура. Благодарение на това, топлоразпределителят осигурява точно измерване на консумацията единствено и само когато радиатора отделя топлина (т.е. не измерва през лятото).

Отчитане на данни

Измерените данни могат да се отчетат чрез мобилно устройство IRU10 посредством оптичен интерфейс.

Потребителски контрол

Всеки потребител може да контролира текущата стойност по време на настоящ отчетен период и архивираната стойност за минал отчетен период на LCD екран.

  1. Текуща стойност по време на действащ отчетен период
  2. Архивирана стойност за минал отчетен период
  3. Буквено-цифров контролен код
  4. Първата половина на серийния номер на уреда
  5. Втората половина на серийния номер на уреда

Защита срещу измами

При термично въздействие, топлоразпределителят се превключва в едно-сензорен режим на работа. Топлоразпределителят се превключва обратно към стандартен дву-сензорен режим на работа след спиране на термичното въздействие. Стойностите на консумацията и температурите на радиатора за последните 12 месеца могат да се прочетат от паметта на топлоразпределителя през оптичния интерфейс.

Приложение

Топлоразпределител E-ITN 10.7 е предназначен за инсталиране на едно-тръбни хоризонтални/ вертикални и дву-тръбни отоплителни системи с най-ниска средна проектна температура на топлоносителя ≥ 35oC и най-висока средна проектна температура на топлоносителя ≤90oC.

 

 

Технически данни

 

Измервателен принцип

Дву-сензорен измервателен принцип

Условия за измерване

Температура на сензора за измерване на температурата на радиатора ≥ 23оC

Температурна разлика между температурата на околната среда и средната температура на топлоносителя ≥ 4oC

Номинален фактор К

K=1

Календарни функции

стойност за последната година, за последните 12 месеца: месечна стойност на консумацията;мин., средна и макс. температура на радиатора; брой на отоплителните дни

Екран

5 разряден LCD екран + 2 специални символа

Отчитане на данни

Визуално, оптичен интерфейс

Защита срещу измами

Непрекъснат контрол на температурата на околната среда, ако е открито термично въздействие, топлоразпределителя се превключва на едно-сензорен режим на работа.

Архивиране на данни

Ежедневно архивиране на измерените стойности заедно с реално време

Контролна функция

Автоматично, може да бъде активирана и контролирана от потребителя

Размери

97 x 36 x 22,5 mm

Захранване

Литиева батерия, 3V

Материал

ABS+PC/ Al-F22

Клас на защита

IP42

Норма за съответствие

EN 834

 

 

Документация

Размери

Топлоразпределител E-ITN 10.7 Топлоразпределител E-ITN 10.7