Топлоразпределител E-ITN 10.4

Електронен топлоразпределител E-ITN 10.4

E-ITN 10.4 е топлоразпределител, предназначен за отчитане на топлинна енергия в сгради с централно топлоснабдяване.

Топлоразпределител E-ITN 10.4 се предлага във вариант с един температурен сензор (E-ITN 10.41) или с два температурни сензора, където единият сензор стартира измерването (E-ITN 10.42). При използване на два сензора, измерване през лятото е изключено.

Отчитане на данни, потребителски контрол

Измерените данни могат да се отчетат визуално от LCD екрана. Всеки потребител може да контролира текущата стойност по време на настоящ отчетен период и архивираната стойност за минал отчетен период.

  1. Текуща стойност по време на действащ отчетен период
  2. Архивирана стойност за минал отчетен период
  3. Буквено-цифров контролен код
  4. Първата половина на серийния номер на уреда
  5. Втората половина на серийния номер на уреда

Приложение

Топлоразпределител E-ITN 10.4 е предназначен за инсталиране на едно-тръбни хоризонтални/ вертикални и дву-тръбни отоплителни системи с най-ниска средна проектна температура на топлоносителя ≥ 55oC и най-висока средна проектна температура на топлоносителя ≤90oC.

Технически данни

Измервателен принцип

E-ITN 10.41: Едно-сензорен измервателен принцип

E-ITN 10.42: Едно-сензорен измервателен принцип със стартиращ сензор

Условия за измерване

E-ITN 10.41: Температура на сензора за измерване температурата на радиатора ≥ 28оC

E-ITN 10.42: Температура на сензора за измерване температурата на радиатора ≥ 20оC, Температурна разлика между температурата на околната среда и средната температура на топлоносителя ≥ 4oC

Номинален фактор К

K=1

Календарни функции

стойност за последната година,

за последните 24 месеца: месечна стойност на консумацията

Екран

5 разряден LCD екран + 2 специални символа

Отчитане на данни

Визуално

Архивиране на данни

Ежедневно архивиране на измерените стойности заедно с реално време

Контролна функция

Автоматично, може да бъде активирана и контролирана от потребителя

Размери

97 x 36 x 22,5 mm

Захранване

Литиева батерия, 3V

Материал

ABS+PC/ Al-F22

Клас на защита

IP42

Норма за съответствие

EN 834

 

 

Документация

Размери

Топлоразпределител E-ITN 10.4 Топлоразпределител E-ITN 10.4